Small Dark Orange Pointer

Tumblrmon. Tumblrmon errywhere.

Tumblrmon. Tumblrmon errywhere.

 # tumblrmon  # pokemon  # haunter

Jumping the Tumblrmon bandwagon thing with poorly drawn pokemony anatomy.
Fun fact; my favourite Pokemon isn’t Pikachu, it’s Haunter.
I’d be a funky chunky Haunter.

Jumping the Tumblrmon bandwagon thing with poorly drawn pokemony anatomy.
Fun fact; my favourite Pokemon isn’t Pikachu, it’s Haunter.
I’d be a funky chunky Haunter.

 # pokemon  # tumblrmon  # haunter  # derp  # art